Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale

  • experți contabili: 40 Euro
  • contabili autorizați: 20 Euro
  • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
  • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
  • societăți cu capital mixt: 400 Euro
  • societăți cu capital străin: 500 Euro

 

COTIZATII PROFESIONALE 2024   
Tip membru conform Raport de activitate/Secțiune TablouDenumireCuantumul cotizatiilor la plata integrala pana la 28 februarie 2024Cuantumul cotizatiilor la plata integrala in perioada 01.03.2024 -

30 09.2024

Penalitati calculate la soldul din cotizatia fixa in perioada 01.10.2024 - 31.12.2024
Experti contabili – cotizatii fixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penalitate 25% calculata la soldul cotizatiei fixe la 30 septembrie

EC(I)Liber profesionisti , exercita profesia individual(cu viza si parafa)700800
ECNA(IIA)Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR sau cu timp partial la societati membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)500600
ECDL(IVB)Administratori/asociati/acționari in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)600800
ECDA(IVB)Administratori/asociati/acționari in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)500600
EC(I)Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)700800
ECSE(IVB)Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)400500
Contabili autorizati– cotizatii fixe
CASM(V)Liber profesionisti (cu viza si parafa)570670
CASMA(VI)Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)300400
CASM(V)Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)570670
CASMDA(VIIA)Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)300400
CASM(V)Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)570670
CASMSC(VIIA)Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)250350
Societati de expertiza contabila si societati de contabilitate – cotizatii fixe
SE(IV)/SC(VII)Cu cifra totala de afaceri sub 100.000 euro700700
SE(IV)/SC(VII)Cu cifra totala de afaceri peste 100.000 euro800800
MIE(IIB)/MIC(VIB)Experti contabili si contabili autorizati inactivi – prezentare anuala adeverinta de incadrare in lege speciala (imposibilitate practicare profesie)150250
Membri aflati in concediu de crestere copil, a concediului de acomodare a minorului sau detasare/angajare in strainatate – prezentare documentatie necesara de incadrare in aceasta categorie.

Solicitările privind încadrarea la una dintre categoriile membrilor aflați în concediu pentru creșterea copilului, precum și a celor detașați în străinătate, pot fi înaintate spre aprobare, doar dacă membrii solicitanți sunt la zi cu depunerea raportului de activitate, plata cotizațiilor profesionale și efectuarea
orelor de pregătire profesională.
Membrii aflați la această categorie, vor achita o cotizație anuală de 150 lei (până la 28.02) sau 250 lei (după 28.02). În cazul respingerii solicitării de încadrare la această categorie, cotizația anuală se va recalcula conform statutului declarat.

Membri angajati/detasati in afara Romaniei vor beneficia de cotizatia redusa doar un an pentru fiecare interval de timp de 5 ani,

150250
Cotizatia variabila experti contabili, contabili autorizati si societati0.75%1.20%
ECO(VIIIB)Membri de onoare/Presedintii de onoare sunt scutiti de cotizatia fixa doar daca acestia nu-si exercita profesia ca individual sau prin intermediul unei societati de expertiza sau societati de contabilitate cu viza anuala de exercitare a profesiei

Membrii de onoare ai Corpului sunt scutiți de plata cotizației fixe, doar dacă aceștia nu își exercită
profesia individual sau prin intermediul unei societăți de expertiză contabilă/societăți de contabilitate
- cu viză anuală de exercitare a profesiei.
Membrii încadrați la această categorie, vor efectua 40 ore/4 zile de pregătire profesională, anual.

In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii:

-800 lei/an pentru persoanele fizice;

-800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila.

Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %.

Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua.

Conform Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, toți membrii CECCAR, indiferent de
statut (activ, inactiv, detașat, concediu creștere copil etc.) trebuie să efectueze anual orele de pregătire
profesională (40 ore CPD/4 zile/4 discipline).
Membrii experți contabili și contabili autorizați care achită cotizația fixă anuală, beneficiază gratuit, doar
pentru anul aferent cotizației, de cursurile de pregătire profesională continuă.
Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului
în curs, nu mai beneficiază de gratuitate si daca nu indeplinesc realizarea a 120 ore CPD in ultimii 3 ani nu vor beneficia de facilitati pentru anul urmator.
Tariful pentru efectuarea cursurilor restante este de 59,5 lei (TVA inclus)/10 ore curs restant.

 

Toate plățile reprezentând cotizații profesionale/taxe de înscriere etc. se vor efectua de membri CECCAR
Filiala Hunedoara exclusiv online, prin transfer bancar, în contul RO85BTRLRONCRT0V25815618, deschis
la Banca Transilvania. În situații excepționale, pentru efectuarea plăților, membrii se pot prezenta la
agențiile teritoriale al Băncii Transilvania, fără a fi necesară deschiderea unui cont bancar, ci doar
solicitarea înrolării în sistem a datelor personale.
Pentru identificarea corectă a plătitorului, este obligatoriu de menționat la rubrica Explicații:
 Codul de logare al membrului pe platforma de raportare a CECCAR (username-ul) (exemplu:
pentru persoane fizice: EC.0001/CA.0001, pentru persoane juridice: SE.0001/SC.0001);
 Tipul și suma plății efectuate (exemplu: Cotiz F.=... lei, Cotiz. V.=...lei, Taxa de stagiu etc.). 

Regăsiți mai jos formularul Raport de activitate pentru anul 2018, cu mențiunea că acesta se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând aceleași date de logare comunicate în anul 2018.  Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.

Cotizațiile se generează automat prin Nota de plată din raportul de activitate, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala București, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018, doar după încărcarea   Raportului de activitate pentru anul 2017.

Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/491 din data de 18.01.2019 prevede aprobarea menținerii facilităților financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației, valabile în anul 2018, și pentru anul 2019.

Termenul limită de transmitere a raportului de activitate este 23 februarie 2019.

Administratorii/Asociatii din cadrul societatilor autorizate trebuie sa depuna Raport de activitate atat pe societate cat si ca persoana fizica!