Conducerea filialei

Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

 

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

 

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri Membri supleanti
Harau Eleonora Carmen Heius Victor Alexandru Muntean Aurica, Riscuta Iuliana
Ioja Aurora Sicoe Laurian

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri supleanţi
Harau Eleonora Carmen Heius Victor Alexandru
Ioja Aurora

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanti
Ionescu Cosmin Florin Baciu Adina Arbazanovici Vasile
Chirigiu Ion Botoroga Daniela
Mang Mariana Daniela Dragan Claudia Simona
Toma Alin Gheorghe Oproni Aurelia

Comisia de cenzori

Membru titular
Crisan Petru Stefan

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Harau Eleonora Carmen Sortan Eugenia
Ionicescu Sevastita
Alic Deli Maria
Muntean Aurica
Mornea Maria

Executivul filialei

Sef birou evidenta Tablou Sef birou administrative si casierie Sef birou stagiu si DPC
Parva Monica Mucenica Elisabeta Parva Monica

Auditor

Auditor de calitate
Crupa Lacramioara Daniela