Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri supleanţi
Harau Eleonora Carmen Ionescu Cosmin Florin Toma Alin Gheorghe

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari
Sicoe Laurian Muntean Aurica
Baba Carmen

Comisia de cenzori

Membru titular
Crisan Petru Stefan

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Harau Eleonora Carmen Sortan Eugenia
Ionicescu Maria
Alic-Deli-Maria
Muntean Aurica
Radu Mircea Laurentie

Executivul filialei

Sef birou evidenta Tablou Sef birou administrative si casierie Sef birou stagiu si DPC
Parva Monica Mucenica Elisabeta Parva Monica

Auditor

Auditor de calitate
Crupa Lacramioara Daniela