CECCAR a publicat traducerea în limba română a documentului „Inițiativa pentru tehnologie a IESBA, Etapa 2”, un document de interes pentru profesia contabilă în contextul evoluțiilor tehnologice

CECCAR a publicat traducerea în limba română a documentului „Inițiativa pentru tehnologie a IESBA, Etapa 2”, un document de interes pentru profesia contabilă în contextul evoluțiilor tehnologice

Fundamentat pe raportul privind etapa 1 din februarie 2020, documentul Inițiativa pentru tehnologie a IESBA, Etapa 2elaborat de Grupa de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA, documentează efectele tehnologiilor perturbatoare și transformative asupra activității profesioniștilor contabili și furnizează o analiză și perspective ample referitoare la dimensiunea etică a acelor evoluții. De asemenea, raportul tratează relevanța și importanța principiilor generale și a prevederilor specifice din Codul etic pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența) (Codul) în stabilirea îndrumărilor etice pentru profesioniștii contabili pe măsură ce aceștia întâlnesc oportunități și provocări în activitatea lor ca rezultat al digitalizării rapide.

Raportul studiază mediul tehnologic și rezumă concluziile cercetărilor grupei de lucru în ceea ce privește implicațiile etice ale tehnologiilor inovative cum ar fi inteligența artificială, tehnologia blockchain și cloud computing. Documentul explorează din perspectivă etică diverse aspecte conexe, inclusiv guvernanța datelor, securitatea cibernetică și utilizarea experților și pune la dispoziție detalii despre acele aspecte și întrebările pe care le generează.

De asemenea, raportul include zece recomandări pe care Grupa de lucru din cadrul IESBA le va analiza pe viitor, unele dintre acestea fiind deja tratate în procesul de elaborare a revizuirilor aferente la Cod.

Cele două rapoarte elaborate de Grupa de lucru pentru tehnologie din cadrul IESBA reprezintă punctul culminant al activității pe care IESBA a inițiat-o ca demers de recunoaștere a ritmului alert și a magnitudinii schimbării generate de inovațiile tehnologice perturbatoare.

Raportul Inițiativa pentru tehnologie a IESBA, Etapa 2, este disponibil în limba română pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes.

Leave your comment