Articole CECCAR luna ianuarie 2021

MF intenționează să modifice Codul fiscal, în sensul clarificării noțiunii de „jurisdicții necooperante”

În vederea clarificării legislației referitoare la jurisdicțiile necooperante, Ministerul Finanțelor (MF) anunță că a întreprins demersurile necesare pentru ca, în scurt timp, să fie modificate prevederile art. 25 alin. (4) lit. f1) din Codul fiscal. „Acest punct, introdus printr-o modificare intrată în vigoare în ianuarie 2021, prevede că sunt nedeductibile cheltuielile efectuate ca urmare a Citeste mai departe

Concluziile summitului pentru educație al IFAC. Transformarea educației pentru asigurarea succesului în viitor

Mesajul principal al summitului global pentru educație Contabilul vizionar: tendințe globale care transformă educația și dezvoltarea, organizat de International Federation of Accountants în noiembrie 2020, a fost necesitatea schimbării abordării reactive actuale a profesiei contabile cu una reflectivă, care să se concentreze pe analizarea principalelor tendințe și anticiparea modului în care acest sector se poate Citeste mai departe

MEAT propune modificarea și completarea OUG nr. 224/2020 referitoare la unele măsuri de sprijin financiar pentru sectorul turismului

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de Citeste mai departe

Schema de ajutor de minimis prevăzută în programul „ELECTRIC UP”, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 86 din 27 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 3.581/2020 al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceripentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului „ELECTRIC UP” privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o Citeste mai departe

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 25 ianuarie 2021

Parlamentul European dorește îmbunătățirea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale până la finele anului 2021 La 21 ianuarie a.c., în timpul ședinței plenare, Parlamentul European a adoptat cu o majoritate largă (587 voturi în favoare, 50 de voturi împotrivă și 46 de abțineri), o rezoluție prin care solicită reformarea listei UE a jurisdicțiilor Citeste mai departe

Proiectul privind procedura de înregistrare în scopuri de TVA, în consultare pe site-ul ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Inițiatorii precizează, în Referatul de Citeste mai departe

Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021. Sinteza principalelor prevederi

CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group După cum a informat CECCAR Business Magazine, recent a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea Citeste mai departe

ANOFM: Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. 1 alin. (4) din OUG nr. 132/2020 – reducere timp muncă

Pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au fost publicate formularele, în format  PDF inteligent, necesare decontării indemnizației prevăzute la art.1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare (reducere timp muncă). Formularele  vor fi  transmise agenției județene/municipale pentru ocuparea forței de muncă prin intermediul platformei aici.gov.ro. ANOFM precizează că Citeste mai departe

ANAF: Ghid privind obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere (Directiva UE 2018/822 – DAC6)

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe pagina de internet a instituției, un Ghid privind obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere (Directiva UE 2018/822 – DAC6). Documentul are scopul de a oferi un cadru general de îndrumare a contribuabililor care au obligația de a se conforma normelor privind furnizarea de informații referitoare la aranjamentele transfrontaliere Citeste mai departe

ANOFM: Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din OUG nr. 92/2020 – depunere tabel nominal lunar

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat, pe site-ul instituției, o serie de detalii legate de depunerea tabelului nominal lunar în cadrul procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din OUG nr. 92/2020. Astfel, este publicat, în format PDF inteligent, tabelul nominal lunar cu persoanele încadrate în muncă conform Citeste mai departe

Noile modele ale formularelor 100 și 710, publicate în Monitorul Oficial

Modificarea și completarea formularului 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat și a formularului 710 Declarație rectificativă au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 51/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021. Potrivit ANAF, modificarea și completarea formularelor menționate au fost necesare ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal Citeste mai departe

Aplicația pentru completarea Formularului 094 în format electronic este disponibilă începând de astăzi pe www.anaf.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziția contribuabililor aplicația pentru completarea în format electronic a formularului 094. Acesta va fi disponibil începând de astăzi, 20 ianuarie a.c., pe site-ul agenției, www.anaf.ro, secțiunea Servicii online/Declarații electronice / Descarcare declarații, informează Ministerul Finanțelor. „Persoanele impozabile care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, Citeste mai departe

O nouă ediție a lucrării „Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”, disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară

CECCAR, prin Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de aptitudini cu o nouă ediție a lucrării „Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”, un ghid util pentru testarea și aplicarea cunoștintelor dobândite în Citeste mai departe

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 18 ianuarie 2021

Comisia Europeană a lansat evaluarea impactului taxei digitale La 14 ianuarie a.c., Comisia Europeană a lansat o evaluare inițială a impactului noii taxe digitale. În același timp, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) dezbate, împreună cu părțile interesate, rezultatul consultării publice privind cei doi piloni ai reformei fiscale internaționale. Pascal Saint-Amans (Directorul Centrului pentru Citeste mai departe

2021 – un secol de la reglementarea profesiei contabile în România. La mulți ani!

1921-2021 – 100 de ani de la înființarea CECCAR, un secol de la reglementarea profesiei contabile în România. Marcăm centenarul profesiei contabile printr-o serie de materiale care vin să contureze istoria profesiei contabile, din 1921 până în prezent. Să începem spunându-vă cum am pornit la drum. Primii pași în direcția organizării unei asociații de experți Citeste mai departe

Documentul publicat de IFAC – „Navigarea riscurilor sporite de fraudă și alte activități ilegale în timpul pandemiei de COVID-19”, disponibil în limba română

Din cauza presiunilor și a incertitudinii semnificative asociate cu pandemia, entitățile explorează căi prin care să-și continue activitatea, să-și mențină stabilitatea operațională și să susțină dezvoltarea durabilă și creșterea pe termen lung. Acele căi ar putea crea oportunități pentru activități ilegale și frauduloase. Publicația Navigarea riscurilor sporite de fraudă și alte activități ilegale în timpul Citeste mai departe

Noul model al formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 15/2021 al ANAF pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, Citeste mai departe

Modificările la Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020, în consultare publică pe site-ul Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Printre măsurile propuse prin acest proiect Citeste mai departe

Noul model al declarației unice, publicat în Monitorul Oficial

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021 Ordinul nr. 14/2021 al ANAF pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Modificările față de precedentul formular sunt, în principal, următoarele: ▪ introducerea la Citeste mai departe

Noi reglementări în domeniul contabilității instituțiilor publice

În Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2021 au fost publicate două acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice: ▪ Ordinul nr. 27/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP Citeste mai departe

„Ghidul de bune practici în expertiza judiciară civilă din Uniunea Europeană”, disponibil în limba română

În calitate de membru al European Expertise & Expert Institute, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune gratuit la dispoziția membrilor și a tuturor părților interesate traducerea în limba română a Ghidului de bune practici în expertiza judiciară civilă din Uniunea Europeană, elaborat în cadrul unui program cofinanțat de Programul pentru Justiție Civilă al Uniunii Citeste mai departe

FATF: Riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate COVID-19 și posibile politici de răspuns

Perturbările socioeconomice generate de criza COVID-19 au condus la noi amenințări și vulnerabilități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, constatându-se o creștere a infracțiunilor asociate pandemiei, cum ar fi fraudele, atacurile cibernetice sau deturnarea fondurilor guvernamentale sau de asistență internațională. În acest context, pentru a veni în sprijinul tuturor părților implicate în protejarea interesului Citeste mai departe

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 11 ianuarie 2021

SUA suspendă măsurile tarifare intenționate ca răspuns la taxa pe serviciile digitale implementată în Franța La 7 ianuarie a.c., Biroul pentru politici comerciale al SUA (USTR) a decis suspendarea măsurilor tarifare în investigația privind taxa pe serviciile digitale din Franța, desfășurată în baza Secțiunii 301 din Actul comercial al SUA. Tarife adiționale pentru anumite produse provenite Citeste mai departe

Noi documente-suport în aplicarea standardelor internaționale, publicate de IFAC la finele anului trecut

Cererea de misiuni pe baza procedurilor convenite continuă să crească provenind de la o gamă largă de părți interesate, cum ar fi autoritățile de reglementare, organismele de finanțare și creditorii care utilizează rapoartele elaborate pe baza procedurilor convenite din diverse motive. Flexibilitatea este un beneficiu esențial al misiunilor pe baza procedurilor convenite, deoarece acestea pot Citeste mai departe

ANAF: Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN este operațional de luni, 11 ianuarie

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează că Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN este operațional de luni, 11 ianuarie. ANAF precizează, într-un comunicat că, „în vederea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind Citeste mai departe

„COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și infracțiuni cibernetice”, un nou document de interes pentru profesioniștii contabili

Publicația COVID-19 și evoluția riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și infracțiuni cibernetice, tradusă în limba română de CECCAR, a fost elaborată de Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada), sub auspiciile unui Grup de lucru format din International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) și normalizatorii naționali de standarde (NSS) din Australia, Citeste mai departe

Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 2 al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 Citeste mai departe

CECCAR a publicat versiunea în limba română a Manualului IAESB 2019

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a tradus Ediția 2019 a Manualului de reglementări internaționale de educație, disponibilă acum gratuit pe site-ul CECCAR, în secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri. Manualul conține atât versiunea anterioară, cât și versiunea intrată în vigoare la 1 ianuarie 2021 a celor 8 Standarde Citeste mai departe

Documentul „Convergența prevederilor privind riscul climatic: CDSB, SASB și TCFD”, tradus de CECCAR în limba română

După publicarea traducerii Cadrului general CDSB pentru raportarea informațiilor cu privire la mediu și schimbările climatice și aGhidului de implementare TCFD,  Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România continuă seria traducerilor și pune la dispoziția celor interesați versiunea în limba română a documentului Convergența prevederilor privind riscul climatic: CDSB, SASB și TCFD. Grupul operativ Citeste mai departe

Modificări la schemele de ajutor de minimis aferente Programului de promovare a exportului

În Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.641/2020 al MEEMA pentru modificarea Ordinului MEEMA nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat. În ceea ce privește schema de ajutor de minimis destinată participării Citeste mai departe

Noi prevederi privind măsurile de sprijin pentru IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19

CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group În Monitorul Oficial nr. 1.315 din 30 decembrie 2020 au fost publicate trei ordine emise de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin care sunt aduse modificări măsurilor de sprijin pentru IMM-uri afectate de pandemia de COVID-19 instituite prin OUG nr. 130/2020. ➜ Ordinul nr. 3.679/2020 privind completarea Citeste mai departe

OUG nr. 226/2020: Sinteza principalelor prevederi

CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group OUG nr. 226/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.332/31.12.2020, prorogă, după cum a informat și CECCAR Business Magazine, termenele de aplicare a unor măsuri adoptate anul trecut în sprijinul contribuabililor aflați în dificultate ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Cele mai importante prevederi Citeste mai departe

OUG nr. 227/2020: Modificări aduse legislației privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group În Monitorul Oficial nr. 1.331 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 227/2020 pentru modificarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Redăm, mai jos, o sinteză a prevederilor actului Citeste mai departe

COVID-19: Măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, aplicate după 1 ianuarie 2021

CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group OUG nr. 220/2020, referitoare la aplicarea, după 1 ianuarie 2021, a unor măsuri de protecție socială luate în contextul COVID-19, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.326 din 31 decembrie 2020. Venim în completarea articolului publicat în CECCAR Business Magazine cu o sinteză a principalelor prevederi ale ordonanței Citeste mai departe

Sprijin financiar pentru companiile din sectorul HoReCa afectate de criza COVID-19

Peste 73.000 de companii din sectorul HoReCa vor beneficia de un ajutor de maximum 800.000 euro ca urmare a aprobării OUG nr. 224/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.330 din 31 decembrie 2020. Actul normativ stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau Citeste mai departe

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3.225/2020 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.331 din 31 decembrie 2020. Promovarea noului act normativ are în vedere faptul că, până la începutul Citeste mai departe

Noul model al formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.311 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.136/2020 al președintelui ANAF privind modificarea OPANAF nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. După cum se știe, prin formularul 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale Citeste mai departe

ANAF va finaliza dezvoltarea sistemului informatic SAF-T în iulie 2021

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că a semnat contractul privind dezvoltarea sistemului informatic SAF-T, iar finalizarea acestuia este planificată pentru luna iulie 2021. „În perioada ianuarie-februarie, vor avea loc consultări între Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală cu reprezentanți ai mediului de afaceri, dezvoltatorii de software de contabilitate și CECCAR, pentru Citeste mai departe

Modificări la Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

În Monitorul Oficial nr. 1.309 din 30 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 4.156/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 2.901/2016. Potrivit noului actului normativ, la capitolul consacrat completării și transmiterii raportului de Citeste mai departe

Procedura de înregistrare online și tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de ONRC, publicate în Monitorul Oficial

Totodată, a fost publicată Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali Prin Ordinul nr. 7.323/C/2020 al Ministerului Justiției, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.323 din 31 decembrie 2020, a fost aprobată Procedura de înregistrare online și tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Astfel, potrivit procedurii aprobate prin acest act normativ, Citeste mai departe

ANAF propune modificarea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, Citeste mai departe

Leave your comment