Articole CECCAR luna decembrie 2020

MFP propune extinderea categoriilor de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului MFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. Inițiatorii propun, prin acest proiect, modificarea art. 24 alin.(1) lit.a), b) și d) Citeste mai departe

Legea nr. 296/2020: Sinteza principalelor modificări aduse Codului fiscal

CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group Legea nr. 296/2020, prin care se aduc modificări și completări Codului fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.269/21.12.2020. Actul normativ, despre care am mai amintit în CECCAR Business Magazine, la momentul promulgării acestuia, are în vedere, printre altele, o serie de reglementări importante în Citeste mai departe

Legea nr. 295/2020: Modificări aduse Codului de procedură fiscală

CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group Codul de procedură fiscală a fost modificat recent, prin Legea nr. 295/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.266/21.12.2020. Noile prevederi vizează situațiile în care se poate constata nulitatea unui act administrativ-fiscal, trecerea în cadrul structurilor specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a activității de soluționare a Citeste mai departe

Clarificări privind dispozițiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiția obligațiilor bugetare restante, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3.179/2020 al MFP pentru completarea art. 2 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul MFP nr. 2.100/2020, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1279 din 22 decembrie 2020. După cum am mai informat în CECCAR Business Magazine, actul normativ clarifică dispozițiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiția obligațiilor bugetare Citeste mai departe

Schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial

În Minitorul Oficial nr. 1.275 din 22 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.486/4255/2020 al Ministerului Fondurilor Europene și Autorității pentru Digitalizarea României pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.2 „Digitalizarea IMM-urilor” Citeste mai departe

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 decembrie 2020

Comisia Europeană propune modificarea procesului decizional privind interpretarea unitară a normelor TVA La 18 decembrie a.c., Comisia Europeană a înaintat o propunere de actualizare a procesului decizional ce stă la baza interpretării normelor TVA. Această propunere, care face parte din Planul de Acțiune al CE din 15 iulie 2020, se axează pe Directiva TVA (Directiva Citeste mai departe

Noi reglementări privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor

În Monitorul Oficial nr. 1.264 din 21 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 6.974/C/2020 al ministrului Justiției pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008. Actul normativ este o primă etapă în demersul ce Citeste mai departe

IFAC: Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a III-a

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi în ceea ce privește măsurile împotriva spălării banilor, CECCAR a tradus cea de-a treia parte din seria Fundamente ale combaterii spălării banilor, publicată de IFAC, care analizează riscurile asociate înființării companiilor. Scopul acestei serii de publicații este de a ajuta profesioniștii contabili să înțeleagă mai bine cum funcționează Citeste mai departe

Proiect MFP pentru clarificarea dispozițiilor OMFP nr. 2.100/2020, respectiv a definiției obligațiilor bugetare restante

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, pe site-ul instituției, un proiect de ordin pentru completarea articolului 2 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020. Inițiatorii explică, în Referatul de aprobare, că prin OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru Citeste mai departe

Noi reglementări în domeniul fiscal, promulgate de președintele României

Președintele Klaus Iohannis a promulgat două importante și ample acte normative în domeniul fiscal. Primul dintre acestea, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, are în vedere, printre altele, o serie de reglementări în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, impozitului pe veniturile obținute din Citeste mai departe

Noul model al formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și instrucțiunile de completare, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1246 din 17 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4072/2020 al președintelui ANAF privind modificarea Ordinului ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”. Prin noul act normativ s-a stabilit un nou model al formularului 101. De asemenea, au fost operate modificări Citeste mai departe

ANOFM: Ghid pentru recunoașterea experienței profesionale și a calificărilor dobândite în afara granițelor

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat, pe site-ul instituției, un Ghid pentru recunoașterea experienței profesionale și a calificărilor dobândite în afara granițelor. Ghidul prezintă patru situații în care este necesară această recunoaștere: SITUAȚIA 1: Recunoaștere/echivalare diplome studiiI. Studii preuniversitare (studii de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală)II. Studii universitare (licență, master și doctorat) SITUAȚIA Citeste mai departe

Două măsuri de sprijin pentru fermieri, vizând reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020 a fost publicată HG nr. 1084/2020 privind prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. HG nr. 1174/2014 a fost elaborată avându-se în vedere Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Citeste mai departe

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 decembrie 2020

Comisia impune Italiei și Portugaliei să pună capăt măsurilor fiscale care încalcă normele UE privind ajutorul de stat La 4 decembrie a.c., Comisia Europeană a solicitat Italiei și Portugaliei să pună capăt regimurilor lor fiscale care încalcă normele UE privind ajutorul de stat. În Italia, autoritățile portuare sunt scutite complet de plata impozitului pe profit. Citeste mai departe

MFP propune modificări la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în consultare un proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul MFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfãșoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Proiectul propune modificarea unor prevederi cuprinse în Anexa nr. 1 Citeste mai departe

A fost modificată procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.998/2020 privind modificarea și completarea OMFP nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.211 din Citeste mai departe

Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.210 din 11 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 4.077/2020 pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală. Actul normativ are în vedere asigurarea transparentizării activității de inspecție fiscală, a responsabilizării funcționarilor publici implicați în activitatea de inspecție fiscală, în contextul în care OPANAF nr. 2.506/2018, Citeste mai departe

Noi reglementări privind mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și procedura de comunicare a acestora, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.210 din 11 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.037/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora. După cum se știe, prin OMFP nr. 1.665/2020 s-au stabilit mijloacele electronice de transmitere Citeste mai departe

Luni, 21 decembrie 2020 – termenul-limită pentru depunerea a șapte declarații fiscale

Luni, 21 decembrie 2020, este termenul limită de depunere a următoarelor documente: formularul 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;formularul 112 – „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;formularul 224 – „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor Citeste mai departe

România va găzdui Centrul european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice

România va găzdui sediul viitorului Centru european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice (Centrul Cyber al UE), ca urmare a votului acordat de statele membre ale UE, a anunțat astăzi Ministerul Afacerilor Externe (MAE), într-un comunicat. „Pentru România, decizia are o valoare istorică, dat fiind că Centrul european de competențe Citeste mai departe

Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea OUG nr. 132/2020: Principalele prevederi

CECCARConf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group În Monitorul Oficial nr. 1.201 din 9 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. Actul Citeste mai departe

Măsurile privind reducerea timpului de muncă al salariaților și acordarea unei indemnizații lunare de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, prelungite până la 30 iunie 2021

În Monitorul Oficial nr. 1.199 din 9 decembrie 2020 a fost publicată HG nr. 1.046/2020 privind completarea HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de Citeste mai departe

Din 8 ianuarie 2021, operatorii economici care nu utilizează aparate de marcat cu jurnal electronic vor fi sancționați cu amendă și suspendarea activității

În Monitorul Oficial nr. 1.198 din 9 decembrie 2020 a fost publicată HG nr. 1.027/2020 pentru modificarea pct. 39 și 42 din anexa nr. 1 la HG nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere. Între altele, actul normativ modifică pct. 42 din anexa nr.1 la H.G. Citeste mai departe

OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață a fost modificată prin OUG nr. 210/2020

Modificările au în vedere vânzările de soldare În Monitorul Oficial nr. 1193 din 8 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 210/2020 pentru modificarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. Modificările se referă la vânzările de soldare. A fost modificat art. 23 din OG nr. 99/2000, în sensul că a fost eliminată Citeste mai departe

Cadrul general CDSB pentru raportarea informațiilor cu privire la mediu și schimbările climatice, tradus de CECCAR în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția celor interesați versiunea în limba română a Cadrului general CDSB pentru raportarea informațiilor cu privire la mediu și schimbările climatice. Climate Disclosure Standards Board (CDSB) a luat ființă în cadrul întrunirii anuale din 2007 a Forumului Economic Mondial și este un consorțiu internațional format Citeste mai departe

IFAC: Promovarea unei profesii centrate pe oameni

International Federation of Accountants a publicat, în data de 7 decembrie 2020, un nou punct de vedere, care se concentrează pe aspectul uman al profesiei contabile, analizând relația dintre oamenii care alcătuiesc profesia, componentele-cheie ale acesteia (etică, educație, raționament profesional, valori) și angajamentul profesiei față de protejarea interesului public. În articol, IFAC oferă idei și Citeste mai departe

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 7 decembrie 2020

Conferința online a ETAF privind rolul consilierilor fiscali în consolidarea conformității fiscale La 1 decembrie a.c., European Tax Adviser Federation (ETAF) a organizat cea de-a doua conferință fiscală din 2020. Gerassimos Thomas (directorul general al DG TAXUD, Comisia Europeană) și Paul Tang (președintele subcomisiei FISC) au discutat împreună cu președintele ETAF, Philippe Arraou, despre rolul Citeste mai departe

ANAF propune modificarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 88 alin. (1) Citeste mai departe

OUG nr. 211/2020, care prelungește până la 30 iunie 2021 măsurile de susținere a angajaților și profesioniștilor, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.189 din 7 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea Citeste mai departe

Proiect de ordin privind noi reglementări în domeniul contabilității, în consultare publică pe site-ul MFP

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. În ceea ce privește aspectele referitoare la întocmirea și depunerea raportărilor contabile, Citeste mai departe

A fost aprobată o OUG pentru acordarea de sprijin financiar întreprinderilor din domeniul turismului afectate de pandemie

Prin intermediul acestei măsuri, se vor acorda ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari Guvernul a adoptat o OUG privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19. Citeste mai departe

Măsurile pentru susținerea angajaților și a profesioniștilor, prelungite până la 30 iunie 2021

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, 4 decembrie a.c., două acte normative prin care a prelungit până la 30 iunie 2021 acordarea indemnizației pentru timpul redus de muncă al salariaților (Kurzarbeit), a celei pentru reducerea activității profesioniștilor, precum și a indemnizației de șomaj tehnic pentru angajați și alte categorii de profesioniști. Astfel, potrivit unui Citeste mai departe

Ghidul de finanțare pentru Programul „Electric Up”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.176 din 4 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.402/2020 al MEEMA privind aprobarea Ghidului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară Citeste mai departe

MEEMA: Procedura privind schimbarea reprezentantului legal

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat, pe site-ul instituției, Procedura privind schimbarea reprezentantului legal. Beneficiarul poate schimba calitatea unei persoane din reprezentant legal în împuternicit. Astfel: Selectează entitatea juridicăAccesează modulul Reprezentant legal. Procedura poate fi accesată aici. (Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Noi modele ale unor documente necesare pentru obținerea indemnizației prevăzute la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.168 din 3 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.705/2020 al ministrului muncii și protecției sociale pentru modificarea anexei la Ordinul MMPS nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în Citeste mai departe

IFAC: Analizarea Codului IESBA

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi în interpretarea și aplicarea Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de IESBA, CECCAR pune la dispoziție seria de documente Analizarea Codului IESBA, traduse în limba română. Documentele evidențiază cele mai importante aspecte din Cod, analizând inclusiv revizuirile recente aduse acestuia. Fiecare parte a seriei este centrată pe Citeste mai departe

MEEMA: Procedura privind introducerea contestațiilor în aplicația electronică de înscriere

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) precizează că aplicația electronică de înscriere permite introducerea unei contestații de către beneficiar în urma transmiterii unei notificări de admitere/ respingere cerere pentru cererea depusă. În acest context, pe site-ul ministerului de resort a fost publicată Procedura privind introducerea contestațiilor în aplicația electronică de înscriere. Procedura poate fi accesată aici. (Copyright Citeste mai departe

MEEMA: Procedura privind introducerea clarificărilor în aplicația electronică de înscriere

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat pe site-ul instituției Procedura privind introducerea clarificărilor în aplicația electronică de înscriere. MEEMA precizează că solicitarea unei clarificări de către Evaluator din Modulul Back Office este precedată de  notificarea beneficiarului în Front Office. Identificarea unei clarificari se face in Modulul Clarificări, după alegerea persoanei juridice. Procedura poate Citeste mai departe

Noi reglementări referitoare la asociații și fundații, aduse de Legea nr. 276/2020

Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1166 din 2 decembrie 2020. După cum am mai informat, actul normativ stabilește că „asociația este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și Citeste mai departe

Profesioniștii, în interes public: Rolul profesiei contabile în reziliența României

Astăzi, 3 decembrie, începând cu ora 10.30, continuăm seria emisiunilor Profesioniștii, în interes public, cu două ediții dedicate contribuției pe care o poate avea profesia contabilă în asigurarea rezilienței României. Îi puteți urmări live, pe pagina de Facebook a CECCAR și pe ceccartv.ro,  pe președintele Consiliului superior al CECCAR, Robert-Aurelian Șova – expert contabil, și Dan Barna, copreședinte USR PLUS. Discuțiile pe Citeste mai departe

Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor“, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1163 din 2 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3396/2020 al MEEMA pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe Citeste mai departe

MEEMA a publicat Procedura privind încărcarea dovezii de cofinanțare în aplicația electronică de înscriere

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat, pe site-ul instituției, Procedura privind încarcărea dovezii de cofinanțare în aplicația electronică de înscriere. Beneficiarul are obligația de a încărca dovada cofinanțării în aplicația electronică de înscriere. Funcționalitatea este disponibilă în secțiunea Contractare. Procedura poate fi accesată aici.

Cinci state membre, inclusiv România, au primit 8,5 miliarde de euro din împrumutul acordat de CE prin instrumentul SURE

Comisia Europeană (CE) a alocat ieri, 1 decembrie, suma de 8,5 miliarde euro în cadrul celei de a treia tranșe a sprijinului financiar acordat unui număr de cinci state membre, printre care și România, prin intermediul Instrumentului SURE, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. În cadrul sprijinului financiar acordat în această etapă, România a primit 3 miliarde euro, Citeste mai departe

Proiect MFP: Reguli pentru determinarea plăților anticipate aferente ultimului trimestru, în cazul contribuabilor care au efectuat plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020 la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de OUG privind modificarea și completarea unor acte normative și pentru instituirea unor măsuri fiscale. Potrivit inițiatorilor, elaborarea proiectului are la bază necesitatea stabilirii unor reguli pentru determinarea plăților anticipate aferente ultimului trimestru, în cazul contribuabilor care au efectuat plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020 Citeste mai departe

IFAC – Evoluția aptitudinilor contabile: impactul COVID-19 și direcția pentru viitor

CECCAR pune la dispoziție, în limba română, un document de interes pentru profesioniștii contabili, în contextul pandemiei de COVID-19, elaborat de IFAC, intitulat Evoluția aptitudinilor contabile: impactul COVID-19 și direcția pentru viitor.În mod inevitabil, crizele presupun luarea unor decizii dificile, însă procesul decizional în astfel de situații nu își mai urmează cursul normal, iar poziționarea Citeste mai departe

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 30 noiembrie 2020

Reprezentanții Comisiei Europene și conducătorii administrațiilor fiscale au discutat despre conformitatea fiscală și transformarea digitală La 26 noiembrie a.c., Comisia Europeană a organizat reuniunea anuală cu conducătorii administrațiilor fiscale din statele membre UE (TADEUS – Tax administration European Union Summit). Discuțiile s-au concentrat pe abordarea provocărilor generate de criza de COVID-19. Gerassimos Thomas, directorul general Citeste mai departe

Leave your comment