ALEGERI 2024. Detalii organizatorice cu privire la procesul de votare

Detalii organizatorice cu privire la procesul de votare

pentru alegerea membrilor in Consiliul filialei, a  Presedintelui Comisiei de disciplina si a  membrilor în Comisia de discipliana  a filialei CECCAR Hunedoara

În conformitate cu Hotărârile Consiliului CECCAR Filiala Hunedoara nr. 24/19 si 24/20 din 27.02.2024, adoptate potrivit Procedurii alegerilor la nivelul filialelor CECCAR, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la organizarea procesului de votare

  • Perioada desfășurării 11-12 martie 2024;
  • Intervalul orar 10,00 – 18.00;
  • Locația, sediul CECCAR Filiala Hunedoara, din Deva, Bdul 22 Decembrie nr.69 .  

Alegerea membrilor consiliului filialei și ai comisiei de disciplină se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei ȋnscrişi ȋn Tabloul Corpului, care şi-au ȋndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus Raportul de activitate pentru anii precedenți până la data de 28 februarie 2024 şi nu au fost sancţionaţi, respectiv împotriva acestora nu s-a emis o Hotărâre de sancţionare.

Este interzisă votarea pe bază de procură.

Desfăşurarea votării este organizată şi supravegheată de o Comisie electorală.

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate.

Alegătorul votează unul sau mai mulţi dintre candidaţii ȋnscrişi pe buletinul de vot, prin ȋncercuirea numărului curent.

Numărul maxim de candidaţi votaţi, prin ȋncercuire, nu poate fi mai mare decât numărul locurilor vacante, număr specificat pe buletinul de vot.

Nu se acceptă alte menţiuni pe buletinul de vot.

Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului, ori care nu poartă ştampila CECCAR, cele care conţin semne de recunoaştere sau orice alte menţiuni, nu sunt luate ȋn considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule, anexându-se la procesul verbal.

Alegătorii vor introduce buletinele de vot ȋn urnă.

Vă așteptăm la CECCAR filiala Hunedoara să vă exercitați dreptul la vot.

Leave your comment