Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Hunedoara
"Ordinea este lumina; unde se administrează fonduri fără comptabilitate - care e ştiinţa ordinei - acolo nu e decât întuneric" 

(Theodor Ştefănescu - Curs de comptabilitate în partidă dublă)

 


Mos Craciun vine in filiala HUNEDOARA in 22 decembrie 2016 ora 12.00...clic aici pentru detalii.


În ziua de  15 decembrie 2016 la ora 13,00 in Amfiteatrul Inspectoratului Scolar al  Jud. Hunedoara

din  Deva, str. Ghe. Baritiu, nr.2, va avea loc

Adunarea  generală extraordinară a membrilor Filialei Hunedoara a

Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

 cu următoarea  ordine de zi:

 

1.    Desemnarea reprezentanților la Conferința Națională Extraordinară a experților contabili și contabililor autorizați din data de 9 ianuarie 2017.

 

          În cazul neîndeplinirii  la prima convocare a condițiilor de validitate prevazute de pct.110 din

         Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR republicat, cu modificările și completările

         ulterioare, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată în ziua de 15  decembrie 2016,

         ora 13,15 în același loc și cu aceiași ordine de zi.     

 

                            

   CONSILIUL FILIALEI CECCAR HUNEDOARA

   PRESEDINTE   Mornea Maria  

 


 

Stimati colegi,

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.

Va rugam  sa-l analizati - clic aici pentru vizualizare - cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, in vederea finalizarii acestuia.

Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.

Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.

De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.

Va multumim!

Vicepresedinte  CECCAR

Alexandru Bunea 

  


 

ANAF vine in sprijinul contribuabililor elaborand "Ghidul de completare a Declaratiei informative - formular 394" prin care se doreste completarea facila a fiecarui cartus din declaratie pe baza unor exemple practice.Clic aici pentru a vizualiza ghidul. 

 


 

 Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

 


IMPORTANT !!!

 In 05 si 16 DECEMBRIE 2016 se vor organiza doua sesiuni de testare a expertilor contabili care doresc inscrierea in Grupul Expertilor contabili Judiciari (GEJ) incepand cu anul 2017.  Mai multe informatii gasiti in meniul Experti judiciari.

 


 

           Anul acesta se împlinesc 95 de ani de la înființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Evenimentul a fost sărbătorit de către profesioniștii contabili prin evocarea sa în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Contabilului Român din 21 septembrie 2016 organizate de către CECCAR în toate filialele județene.

A fost editat  albumul CECCAR 95 ani care este disponibil pentru vizualizare tuturor membrilor CECCAR, pe site-ul www.ceccar.ro.

Accesand www.ceccarbusinessmagazine.ro va invitam sa intrati in cuprinsul editiei speciale al revistei in format electronic cu nr.26 in care  puteti afla  ce evenimente au fost organizate de CECCAR intre 21 si 24 septembrie a.c., cu deosebire temele dezbatute de participantii la al XXI-lea Congres al profesiei contabile din Romania organizat in perioada 23-24 septembrie avand ca titlu Profesia contabila in era digitala-provocari si oportunitati.

 

 


 

 În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu. 

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină. 

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți. 

 


 

 CNIPMMR a demarat un amplu sondaj privind modul de implementare și efectele Formularului (088), precum și ale procedurii evaluării intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA.

În acest sens, vă invitam sa completati chestionarul disponibil pe site-ul CNIPMMR la adresa http://cnipmmr.ro/2016/06/07/chestionar-privind-modul-de-implementare-si-efectele-asupra-mediului-de-afaceri-ale-formularului-088/.

 

 


 

   Pentru a va facilita o informare prompta atat cu evenimentele din profesia contabila cat si din economie Corpul a lansat publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, ce prezintă o tematică amplă, de interes

Va invitam sa o consultati urmand link-ul http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/.

 


 

Calendarul  examenelor din 2016 poate fi consultat in meniul Acces la profesie sau Examene 

 


 

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) – parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională - pentru mai multe informatii clic aici

 


În ziua de  29 februarie 2016 a avut loc 

Adunarea  generală a membrilor Filialei CECCAR Hunedoara 

(mai multe puteti afla in meniul Stiri  si evenimente)

 


 In meniul "EVIDENTA MEMBRI" se regasesc documentele pe care membrii Corpului trebuie sa le intocmeasca daca solicita:

- trecerea de la categoria activi la categoria inactivi

 

- trecerea de la categoria inactivi la categoria activi

 

- incetarea provizorie de a mai face parte din Corp

 

- radierea din Tabloul Corpului

 

- reinscrierea in Tabloul Corpului

 


 

Despre cuantumul cotizatiilor profesionale si termenele de plata mai multe detalii in meniul Stiri si evenimente


 IMPORTANT !

Aplicarea Standardului profesional nr. 38 privind derularea Programului National de Dezvoltare Profesionala Continua....(mai multe in meniul Cursuri)

 


 

 

 C.E.C.C.A.R. - institut de utilitate publica

Definit prin Art.18 din legea sa de organizare si functionare ca persoana juridica de utilitate publica, CECCAR a avut in permanenta ca obiectiv major realizarea misiunii inscrisa in statutul IFAC - al carui membru cu drepturi depline este din 1996 - de a contribui la dezvoltarea profesiei contabile in masura sa ofere in interes public servicii uniforme si de inalta calitate.

Principalele atributii ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt: 

 1. organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Finanţelor Publice, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.
 2. organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
 3. asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
 4. elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;
 5. asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare;
 6. sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare  şi dezvoltare profesională adecvate;
 7. apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;
 8. colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;
 9. editează publicaţii de specialitate;
 10. alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

CECCAR functioneaza in sediul central din Bucuresti, Intrarea Pielari, nr.1, sector 4 si are constituite 42 de filiale in toate municipiile resedinta de judet si in municipiul Bucuresti. (Mai multe detalii obtineti accesand www.ceccar.ro)

Filiala CECCAR Hunedoara isi are sediul in municipiul Deva, bd. Iuliu Maniu, bl. L4 (mezanin). (Mai multe detalii in meniurile Despre noi si Contact) 

Intorcand filele istoriei, momentul constituirii organizaţiei îl regăsim în anul 1919 când la 5 mai îşi inaugurează activitatea  Cercul de Studii Comerciale în cadrul căruia se dezbate tema intitulată  “Chestiunea experţilor contabili în România”. În iulie 1920 proiectul legii pentru organizarea CORPULUI DE CONTABILI AUTORIZAŢI ŞI EXPERŢI CONTABILI ÎN ROMÂNIA, este depus la Ministerul Muncii. Un an mai târziu, după susţinute demersuri făcute de Grigore L. Trâncu – Iaşi pe lângă Parlament pentru discutarea şi votarea ei, legea este promulgată de Regele Ferdinand la 13 iulie 1921.

Între anii 1921-1940 preşedinte de onoare al Consiliului Superior al Corpului a fost Grigore L. Trâncu – Iaşi care s-a condus in munca sa după deviza:  “Nimic din ceea ce ne oferă progresul şi civilizaţia de astăzi nu s-a obţinut fără sbucium, fără sacrificii. ”

Întrerupându-şi activitatea mai bine de jumătate de veac, CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (C.E.C.C.A.R.) a fost recunoscut official ca persoană juridică autonomă, de utilitate publică, prin Ordonanţa Guvernului nr.65/1994 aprobată prin Legea nr. 42/1995.

Dacă la 31 decembrie 1921 Corpul era compus din aproximativ 3.000 de membrii, numărul acestora a crescut de peste trei ori în 9 ani, astfel că la 31 decembrie 1930 din Corp făceau  parte 11.130 membri (2.302 experţi contabili, 7.468 contabili autorizaţi şi 1.360 contabili stagiari).

 

La data de 31 decembrie 2014 C.E.C.C.A.R. avea în evidenţă:

a) 37.992 membri activi, din care:

 • 31.807 persoane fizice {28.180 experti contabili (89%) si 3.627 contabili autorizati (11%)},
 • 6.185 persoane juridice

b) 5.779 membrii inactivi 

Corpul sustine si promoveaza practicile profesionale de inalta calitate printr-o grija deosebita pentru competenta, aptitudinile si etica celor implicati in profesie.

Prin comandamentele sale de baza, CECCAR asigura certificarea calitatii serviciilor prestate de membrii sai, garanteaza educatia si dezvoltarea profesionala continua, supravegheaza cunoasterea si aplicarea eticii si comportamentului deontologic al profesionistilor contabili. 


 

 

Conferinţa Naţională de dare de seamă a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România 

a avut loc in data de 18 martie 2016 la Bucureşti (mai multe informatii: www.ceccar.ro) 


        

  Publicarea Tabloului Corpului 

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.347 si 347 bis din 20 mai 2015 a fost publicata Hotararea nr.15/341 din 31 martie 2015 privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru anul 2015. In Tabloul Corpului sunt publicati numai membrii care au achitat cotizatiile profesionale pentru anul in curs integral indiferent de categoria profesionala: activi sau inactivi.

Reamintim membrilor CECCAR ca potrivit pct. 122 din Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR - republicat, neplata cotizatiilor profesionale la termenele stabilite in cursul unui an calendaristic, reprezinta abatere disciplinara si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 1 an de catre Comisia de disciplina a filialei.

Pentru evitarea aplicarii prevederilor mai sus amintite, invitam membrii Filialei CECCAR Hunedoara sa respecte termenele de plata stabilite prin normele profesionale.   


 

 Informatii utile

- Completarea on-line a Raportului anual de activitate (Detalii in submeniul "Audit de calitate")  

-  Semnatura electronica extinsa (Detalii in submeniul "Comunicari")

 


Prin Decizia nr. 10/249 din 26 noiembrie 2010, Biroul Permanent a aprobat infiintarea TOPULUI NATIONAL si LOCAL AL CELOR MAI BUNE SOCIETATI MEMBRE C.E.C.C.A.R. TOPUL ESTE MEDIATIZAT ANUAL CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A CONTABILULUI ROMAN LA 21 SEPTEMBRIE  

(pentru informatii privind conditiile pentru ca societatile sa fie incluse in top, clasificarea si distinctiile oferite faceti clic aiciaici,aici,aici si aici)

 

Topul local 2014 al celor mai bune societăţi din Filiala CECCAR Hunedoara:  

Premiul special al anului 2014 - Locul I:

 •  SC INTERCONT EXPERT SRL

Firme de top ale anului 2014 - Locul II:

 • SC EVEXCONT AUDIT SRL

Topul firmelor membre C.E.C.C.A.R. - Locul III:

 • SC EXPERT EVAL SOLUTIONS SRL
 • SC ROL SRL  

 

NOU!!! PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE PROFESIONALA GRATUITE...

Academia de Studii Economice din Bucuresti in calitate de beneficiar al proiectului "ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOASTERE" (AAC) a dezvoltat cinci programe postuniversitare de formare profesionala continua al caror scop este de a dezvolta cultura antreprenoriatului inovativ....

  ... mai multe informatii puteti obtine cu un clic aici.


 
Urmare recomandarilor Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, punem la dispozitia membrilor  "STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTAREA TERORISMULUI &PROLIFERARE Recomandarile FATF" (clic aici pentru vizualizare)  pentru a fi avute in vedere in activitatea zilnica impreuna cu publicatia"Ghidul CECCAR in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism".   

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009