Buletin legislativ CECCAR – 8 noiembrie 2019

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de

8 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.


 La multi ani celor care astazi isi sarbatoresc ziua onomastica !

!


Buletin legislativ CECCAR – 29 octombrie 2019

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.


Ziua Națională a Contabilului Român 2019, ediția a XV-a


Buletin legislativ CECCAR – 9 octombrie 2019

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 9 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


 Buletin legislativ CECCAR – 25 septembrie 2019

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 25 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.


În atenţia membrilor CECCAR

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g)

Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele conditii(…)g) parcurgerea programului de formare profesională continua organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.


Monday, 16 September 2019 11:36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelungire termen pentru depunerea dosarelor de înscriere la examenul de acces la stagiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să susțină examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, organizat în zilele de 5 și 6 octombrie 2019, vă facem cunoscut faptul că termenul pentru depunerea dosarelor pentru participarea la examenul de admitere la stagiu s-a prelungit, acestea Citeste mai departe

 


Buletin legislativ CECCAR – 10 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Buletin legislativ CECCAR – 27 august 2019

 Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 27 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR.


Buletin legislativ CECCAR – 20 august 2019

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 20 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR


 Buletin legislativ CECCAR – 12 august 2019

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 12 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR


Buletin legislativ CECCAR – 5 august 2019

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 5 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


Buletin legislativ CECCAR – 29 iulie 2019

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 iulie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


 Ofertă destinată exclusiv membrilor CECCAR.


Buletin legislativ CECCAR – 19 iulie 2019

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 19 iulie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


SARBATORIREA ZILEI NATIONALE A CONTABILULUI ROMAN 

EVENIMENTUL VA AVEA LOC IN DATA DE 13 IULIE 2019 

LA SEDIUL FILIALEI CECCAR HUNEDOARA DIN DEVA, STR.22 DECEMBRIE NR.69

INCEPAND CU ORA 11.00

 DESFASURAREA ACTIVITATILOR POATE FI URMARITA IN URMATORUL 

PROGRAM

 


 

 

 

 

 

Inscrierea membrilor pentru participare la eveniment se va face prin formularul care este disponibil aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Stimati colegi,

Vă aducem la cunoștință faptul că, prin Hotărârea nr. 19/519 din 27.05.2019 a Consiliului Superior al CECCAR, s-a aprobat prelungirea valabilității amprentelor parafelor aferente anului 2018, exclusiv pentru membrii CECCAR care nu au primit amprentele parafelor aferente anului 2019, până la eliberarea acestora de către CECCAR. 

În acest sens, vă informăm că aprobarea susmenționată nu este valabilă în cazul membrilor care, din diverse motive personale, nu s-au prezentat la sediul CECCAR Filiala Hunedoara, pentru preluarea amprentei parafei cu valabilitate pentru anul 2019.


Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR  cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, click aici

 

Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, click aici

 


 

 

 

 

www.stylishgreetings.com/EASTER/CECCAR_Egg.htm


Stimati colegi,

Va comunicam faptul ca s-a aprobat prin Hotararea nr.19/516/14,03,2019 a Consiliului superior al CECCAR

acordarea facilitatilor financiare prevazute de Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR pentru toti membrii CECCAR

care au achitat integral cotizatia aferenta anului 2019 pana la data de 28.02.2019

dar nu au reusit sa depuna raportul de activitate pe platforma online a CECCAR.

 


S-a prelungit perioada de valabilitate  a vizei
de lucru pentru anul 2018 până în 30.04.2019 
 

S-a prelungit perioada de valabilitate  a vizei
de lucru pentru anul 2018 până în 31.03.2019


Stimați  colegi,
              
    Vă informăm că am solicitat și am obținut prelungirea perioadei de valabilitate a vizei de lucru pentru anul 2018 până în 31.03.2019
  
Conform adresei Președintelui Consiliului Superior 1837 din 01.03.2019, prin Hotărârea nr. 19/511 din 28.02.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a prelungit  perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 31 martie 2019, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale, aferente anului 2018 și au îndeplinit integral obligațiile față de CECCAR.
 Prelungirea termenului de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 31 martie 2019 este valabilă și pentru membri experți contabili judiciari


  Cu ocazia zilei de 1 MARTIE vă urez ca primăvară asta să vă aducă doar bucurii, prosperitate și fericire alături de cei dragi!

                   Cu stimă,
                                 conf. univ.dr.Hărău Eleonora Carmen

 


C.E.C.C.A.R.

FILIALA Hunedoara

 

I. În ziua de 16 martie 2019  la ora 10 va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Hunedoara a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

2.    Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

3.    Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

4.    Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

5.    Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

6.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

7.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 10.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

                  Președinte,

 

                 Hărău Eleonora Carmen 

Lucrarile Adunarii generale a membrilor Filialei Hunedoara a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se vor desfasura in amfiteatrul Inspectoratului Scolar al Judetului Hunedoara cu sediul in Deva, Str.Ghe.Baritiu nr.2. Jud.Hunedoara


IN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JURIDICIARI

 

Vă informăm că termenul de depunere online a "Fișei de opțiuni", a fost prelungit până la data de 25 februarie 2019.

 

De asemenea, informăm membrii GEJ 2018 care nu au depus "Fișa de opțiuni" pentru anul 2019, că nu se vor regăsi pe lista GEJ 2019.


 

ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

Având în vedere necesitatea prelucrării în timp util a datelor din Fișele de opțiuni în vederea intocmirii listei GEJ,

 

 

avem rugămintea la adresa celor care doresc să profeseze ca expert contabil judiciar in anul 2019,

 

să procedeze la depunerea Fișelor de opțiuni până pe data de 15.02.2019.

 

  În conformitate cu Procedura* privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru servicii juridice conexe, a “Listelor experţilor contabili pe specializări”,  până la data de 15 februarie 2019 toți membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.

 

Fişa de opţiuni – Anexă

 


În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen-limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

 

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei. Viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

 

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccarhunedoara.ro pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.


RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019

1. Raportul de activitate pentru persoane fizice.

2. Raportul de activitate pentru persoane juridice.

LINK-URI UTILE:

https://raport.ceccar.ro/   

userfiles/declaratie cazier.pdf     

userfiles/decl capacitate de exercitiu deplina.pdf 

userfiles/declaratie asigurare profesionala.pdf 

  

userfiles/INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE PF.pdf        

userfiles/INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE PJ.pdf 

 

 

 

 


 

De interes pentru membrii CECCAR/stagiari

 

Vă aducem în atenție oportunitatea de angajare în cadrul Societe Generale, pe postul de Analist Contabil Senior (cu franceză). În rolul de Analist Contabil Senior veți fi responsabil de activitatea de contabilitate și raportare din cadrul departamentului pentru entități din țări francofone ale grupului Societe Generale European Business Services.

Candidatul ideal este absolvent al Academiei de Studii Economice (preferabil Finanțe/Contabilitate), are o experiență de minimum trei ani în contabilitate și raportare financiară, deține cunoștințe avansate de limba engleză și medii de limba franceză.

Aflați mai multe informații.(click)

 

Persoanele interesate pot aplica aici: https://careers.societegenerale.com/job-offers/Senior-Accounting-Analyst-with-French-18000Y4M-en


Anunţ angajare

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR  HUNEDOARA din localitatea Deva B-dul 22 Decembrie nr. 69 jud. Hunedoara în vederea ocupării postului de director executiv cu program de lucru de 8 ore/zi. 

 


IN ATENTIA MEMBRILOR 

Pentru a nu intampina inconveniente in activitatea dumneavoastra va supunem atentiei faptul ca in perioada cuprinsă între 24.12.2018 și 03.01.2019 filiala nu are activitate.

Instiintam totodata membrii GEJ ai filialei sa tina cont de programul de activitate al auditorului de calitate pentru luna decembrie 2018 si ianuarie 2019  incarcat la rubrica AUDIT DE CALITATE.


Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul  partenerilor noștri, Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu –, pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați.

userfiles/GDPR(1).jpg 

Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.

 

 


 

 

Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa!

Devino membru CECCAR!

Examenul de acces la profesie: 6 și 13 octombrie 2018

CLICK pe FOTO pentru prezentarea Examenului de acces CECCAR - expert contabil, contabil autorizat 

 

 

 

 

 Detalii pe ceccar.ro

 

Mult succes!

 

 


 

13 iulie – Ziua Națională a Contabilului Român

Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susţine și promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie.

În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat 
Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.036, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră. Prin acest demers, România s-a alăturat, la nivel european, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia și Germania, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oficial recunoscute.

Inițiativa modificării datei la care vor avea loc anual manifestările dedicate profesiei contabile a fost dezbătută și aprobată de Conferința Națională a CECCAR din 14 aprilie a.c., desfășurată în județul Alba.

Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, Ziua Națională a Contabilului Român este sărbătorită în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea rolului important pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în economie și societate.

 

 


IN ATENTIA MEMBRILOR FILIALEI CECCAR HUNEDOARA

Stimati colegi ,

Va informam ca incepand cu data de 15.05.2018 va fi inchis contul colector pentru cotizatii din RAIFFEISEN BANK .

Plata cotizatiilor poate fi facuta doar la BCR Deva

Cont IBAN: RO79 RNCB 0162 0441 8094 0001 

 


 

COMUNICAT  

PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A VIZEI AFERENTE ANULUI 2017,

PÂNĂ LA 20 APRILIE 2018 

RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE SE DEPUN EXCLUSIV ONLINE

 

Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”.

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, „Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ,  trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică până la data de 28 februarie a anului curent şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.”

Potrivit art.  8 alin. (3) din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală  obţinută în anul anterior este valabilă pană la cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.”

1. Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 18/453 din 27.03.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 20 aprilie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.

2. Reamintim si informatia conform careia, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, a aprobat prin HCS nr. 18/440 din 28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prin e-mail sau pe platforma web.”

Restul prevederilor Sistemului de cotizaţii în cadrul CECCAR şi Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobate în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, rămânând neschimbate.   

 

           Cu stimă,

 

 

 

Preşedintele Consiliul Superior al CECCAR
             Robert Aurelian Şova
 

 

 

 


 

 

CONVOCARE CONFERINTA NATIONALA CECCAR 

14 aprilie 2018

         Stimati colegi,

         Va comunicam:

1. Convocare Consiliul Filialei             click aici

2. Convocare Comisia de Disciplina   click aici

3. Convocare reprezentanti 1-100      click aici

 

 


 

 

CECCAR FILIALA HUNEDOARA

VA ANUNTA MODIFICAREA DATEI ADUNARII GENERALE DUPA CUM URMEAZA:

 

 

Sambata in data de 31.03.2018 incepand cu ora 11.00 va avea loc in localitatea Deva, str. Ghe. Bariţiu, nr. 2, in amfiteatrul din sediul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara - Adunarea generală a membrilor Filialei Hunedoara a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu urmatoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.    Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3.    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

4.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

6.    Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;  

7.    Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;

8.    Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului filialei.

9.    Diverse (dacă este cazul)

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioarese convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 11.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

 

 

 

 

 


 

Conform procedurii alegerilor la nivelul filialelor CECCAR

- Comitetul de nominalizare -

prezinta:

 

  •        Procesul verbal privind procesul de nominalizare a candidatilor la functia de membru al Consiliului filialei CECCAR Hunedoara, mandatul 2018-2022 CLICK AICI

 

  •        Procesul verbal privind procesul de nominalizare a candidatilor la functia de membru al Comisiei de disciplina a filialei CECCAR Hunedoara, mandatul 2018-2022   CLICK AICI

 

 


 

ALEGERI PENTRU FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI FILIALEI CECCAR HUNEDOARA

 

STIMATI COLEGI,


VA INFORMAM CA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI FILIALEI CECCAR HUNEDOARA NR.18/06/14.03.2018 A FOST PRELUNGITA PERIOADA DE VOTARE PENTRU ALEGEREA PRESEDINTELUI CONSILIULUI FILIALEI PANA IN ZIUA IN CARE SE VA ATINGE CVORUMUL, DAR NU MAI MULT DE 4 ZILE, RESPECTIV IN PERIOADA 15-18 MARTIE 2018.

PROCESUL DE VOTARE SE VA DESFASURA LA SEDIUL FILIALEI DIN DEVA, BDUL 22 DECEMBRIE NR.69, IN SALA DE CURSURI, IN INTERVALUL ORAR 10.00-18.00.

 

 

 


 

 

ALEGERI PENTRU CONSILIUL FILIALEI SI PENTRU COMISIA DE DISCIPLINA A FILIALEI CECCAR HUNEDOARA

 

1. Procedura de alegeri pentru CF si CDF CLICK AICI;       

    Procedura de alegeri -Anexa 1 la ROF CLICK AICI

 2. Graficul de desfasurare a alegerilor CLICK AICI

 3. Declaratia de candidatura pentru membru in CF         

 

     PDF  CLICK AICI;   EDITABIL CLICK AICI

 

 4. Declaratia de candidatura pentru membru in CDF 

 

     PDF CLICK AICI;   EDITABIL CLICK AICI

 

 

 

 

 


 

 

 

IN ATENTIA MEMBRILOR FILIALEI CECCAR HUNEDOARA

 


              CONFORM GRAFICULUI DE ORGANIZARE A ALEGERII PRESEDINTELUI CONSILIULUI FILIALEI CECCAR HUNEDOARA, ATASAM PROCESUL VERBAL PRIVIND ANALIZAREA DECLARATIILOR DE CANDIDATURA LA FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI FILIALEI CECCAR HUNEDOARA , MANDATUL 2018-2022  click aici

 

 


 

 

C.E.C.C.A.R. FILIALA HUNEDOARA

VA INVITA

 

I. În ziua de 30.03.2018 incepand cu ora 13.00 va avea loc in localitatea Deva, str. Ghe. Bariţiu, nr. 2, in amfiteatrul din sediul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara - Adunarea generală a membrilor Filialei Hunedoara a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.    Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3.    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

4.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

6.    Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;  

7.    Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;

8.    Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului filialei.

9.    Diverse (dacă este cazul)

 

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 13.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

 

 


 

 

Versiunile actualizate la data de 1 martie 2018 ale Rapoartelor de activitate

         Având în vedere că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 și că începând cu data de 1 martie 2018 rapoartele de activitate nu se vor mai putea depune decât online, vă atașam versiunile actualizate la data de 1 martie 2018 ale Rapoartelor de activitate

Pentru Raport PF click aici

Pentru Raport PJ click aici

 


 

 

COMUNICAT  

PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A VIZEI AFERENTE ANULUI 2017,

PÂNĂ LA 31 MARTIE 2018 

ÎNCEPÂND CU 1 MARTIE 2018, RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE

SE DEPUN EXCLUSIV ONLINE

 

Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”.

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, „Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ,  trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică până la data de 28 februarie a anului curent şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.”

Potrivit art.  8 alin. (3) din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală  obţinută în anul anterior este valabilă pană la cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.”

1. Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 31 martie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.

2. De asemenea, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, a aprobat prin HCS nr. 439/28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prin e-mail sau pe platforma web.”

Restul prevederilor Sistemului de cotizaţii în cadrul CECCAR şi Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobate în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, rămânând neschimbate.   

 

           Cu stimă,

Preşedintele Consiliul Superior al CECCAR
             Robert Aurelian Şova

 

  

 

Cu stimă, 

Președinte CECCAR Filiala București,
Andrei Aurel

 

 

 

 


 

 

 

In atentia membrilor GEJ 

Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR a aprobat prelungirea termenului de depunere a “Fişei de opţiuni” până la data de 28 februarie 2018 

IN ATENTIA MEMBRILOR

Depunerea Rapoartelor de activitate dupa data de 23.02.2018

 

Va punem la dispozitie formularele de raport care vor fi valabile incepand cu data de 24 februarie 2018   

CLICK AICIpentru Raport de activitate persoane juridice

                                                               

CLICK AICI pentru Raport de activitate persoane fizice

 

Depunerea online  a fost prelungita pana pe data de 28 februarie utilizand formularele prezentate mai sus, avand in vedere ca mai sunt inca multi colegi care nu au depus rapoartele. Totodata pentru evitarea aglomeratiei la sediul filialei se recomanda depunerea online.

Toate persoanele care au depus raportul si au efectuat plata pana pe data de 28 februarie vor beneficia de facilitatile financiare prevazute in Sistemul de cotizatii. Facilitatile financiare se vor aplica si in cazul in care un raport depus initial va fi respins si redepus dupa data de 28 februarie 2018.

 

 

 

 

Postare 23.02.2018


 

 

IN ATENTIA MEMBRILOR

 

 

PLATA COTIZAȚIILOR VĂ RUGĂM SĂ FIE FĂCUTĂ 

ÎN NOUL CONT DESCHIS LA BCR DEVA: 

 

RO79RNCB0162044180940001

 

 

 Postare 21,02,2018 ora 11,00


 

 

 

28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

 

 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilor de completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vor beneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

Având în vedere modificările privind sistemul de depunere a raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresați filialei de care aparțineți.

 

NOU !!!

Va punem la dispozitie informatii privind

Sistemul de cotizatii/2018, Click aici

 

 


 

 

 

 

 

Rezultatele testarii expertilor contabili in vederea inscrierii in Grupul Expertilor Judiciari

 

 

SESIUNEA DIN 14.02.2018

 

 

 

 

 

Nr.crt.

Filiala 

Nume si prenume 

admis/respins

1

Hunedoara

Balan Arina Diana

admis

2

Hunedoara

Boboc Ionut Mircea

admis

3

Hunedoara

Ghila Gabriela

respins

4

Hunedoara

Mocan Liliana Carmen

admis

 Pentru prima sesiune de testare

  • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

  • Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

La a doua sesiune de testare din 27 februarie 2018 ora 16.30 pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

       Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.


 

 


 

În atenția membrilor

-modificări privind ștampilele-

 

 

 

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional. De asemenea, vechile carcase ale ștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicită parafa profesională (și care îndeplinesc toate condițiile pentru obținerea acesteia) pentru anul în curs vor fi înlocuite cu noul mecanism.

 

 Instructiuni pentru lipirea placutei de text pe suportul stampilei. userfiles/Instructuni_utilizare.pdf

 


 

IN ATENȚIA MEMBRILOR FILIALEI CECCAR HUNEDOARA

 

Consiliul Filialei a hotărat  ca procesul de votare pentru alegerea președintelui de Consiliu al Filialei Hunedoara să se desfasoare la sediul filialei din Deva, Bdul 22 Decembrie nr.69, în sala de cursuri, potrivit Graficului de organizare comunicat de Consiliul Superior in zilele de 13 si 14 martie 2018, in intervalul orar 10.00-18.00.

 

 

 


 

                 DECLARATIA DE CANDIDATURA pentru functia de presedinte al Consiliului filialei CECCAR Hunedoara poate fi descarcata AICI

 

                                                       Graficul de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei CECCAR Hunedoara

Nr.crt

Acțiunea

Data limita/perioada  

1.

Mediatizarea formularului declarației de candidatură prin afișarea pe site-ul filialei

15-28 februarie

2.

Depunerea declaratiilor de candidatura

2 martie

3.

Numirea comisiei de nominalizare a declarațiilor de candidatura prin hotărâre a Consiliului Superior

28 februarie

4.

Publicarea pe site a procesului-verbal al comisiei de nominalizare, a listei candidatilor admisi

5 martie

5.

Depunerea contestațiilor împotriva procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare (2 zile lucratoare de la afisare)

6-7 martie

6.

Soluționarea contestațiilor  (5 zile lucratoare de la inregistrare)

12 martie

7.

Numirea comisiei electorală formată din 3 membri (membri CECCAR și/sau angajați ai structurilor executive) aprobată prin hotărârea Consiliului filialei

2 martie

8.

Intocmirea listei de votanti cu membrii filialei care și-au achitat cotizațiile profesionale până la 28 februarie a.c.

5 martie

9.

 

Desfășurarea procesului de votare:

13-14 martie

10

Organizarea Adunării generale

26 - 31 martie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Topul național al membrilor CECCAR

CECCAR a organizat, la 28 noiembrie 2017, la București, Topul național al membrilor CECCAR. Parteneri de dialog, experți contabili și contabili autorizați au participat la evenimentul desfășurat la Hotel Sheraton.

Reprezentanți ai Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR) și ai Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) au transmis mesaje în deschiderea ceremoniei de premiere.

Pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2016, în cadrul Topului au fost acordate premii pe 10 categorii: Societăți de expertiză contabilă; Societăți de expertiză contabilă cu capital mixt sau străin; Societăți de expertiză contabilă – Microîntreprinderi; Societăți de expertiză contabilă – Promovarea Profesiei; Societăți de expertiză contabilă cu capital mixt sau străin – Promovarea Profesiei; Societăți de expertiză contabilă – Start-up; Experți contabili; Societăți de contabilitate; Societăți de contabilitate – Start-up; Contabili autorizați.

 Vizualizați Topul național 2017 al membrilor CECCAR

 


 

 

TEMATICA pentru testarea in vederea inscrierii noilor membri in GEJ se poate consulta aici 

Inscrierea expertilor contabili in GEJ-conform Cap.III din NORMELE nr.1011/2010

 

 


 

In atentia membrilor

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018

Prima sesiune de testare

6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro .

 

 


 

In atentia expertilor contabili judiciari 

Fisa de optiuni (clic aici pentru model) se va depune pana la data de 15 februarie 2018 .

La completare se va avea in vedere pregatirea profesionala si experienta in specializarile respective, in concordanta cu principiul privind competenta profesionala si prudenta prevazut de Codul etic national al profesionistilor contabili. 

 

 


 

 

Imagine similară

 

RAPORTARI MEMBRI 2017 IN VEDEREA OBTINERII VIZEI DE LUCRU PENTRU ANUL 2018

Raport de activitate 2017 persoane juridice- CLICK AICI

Instructiuni de completare si depunere raport de activitate 2017 persoane juridice- CLICK AICI

Raport de activitate 2017 persoane fizice- CLICK AICI

Instructiuni de completare si depunere raport de activitate 2017 persoane fizice- CLICK AICI

Declaratie cazier- CLICK AICI

 Declaratie capacitate exercitiu deplina- CLICK AICI

 

LA COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA RAPORTULUI, VĂ RUGĂM SĂ AVETI IN VEDERE INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS  

 

 


 

 

ACORDAREA VIZEI PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2018 SI DEPUNEREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

Vă informăm că formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de membri va fi disponibil începand cu data de 15 ianuarie 2018. 

Raportul de activitate se va completa doar electronic, pentru  a fi încarcat on-line sau depus pe suport electronic la filială, de către membri. 

De asemenea, vă informam că plata cotizațiilor se va putea face și cu cardul.

Astfel, după data de 15 ianuarie 2018, membrii CECCAR pot solicita viza de exercitare a profesiei.

 

 

Viza de exercitare a profesiei obținută pentru anul 2017 este valabilă până la data de 28.02.2018, conform modificărilor aprobate în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017.  


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009