Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Hunedoara
"Ordinea este lumina; unde se administrează fonduri fără comptabilitate - care e ştiinţa ordinei - acolo nu e decât întuneric" 

(Theodor Ştefănescu - Curs de comptabilitate în partidă dublă)

 


                   ALEGEREA VIITORULUI PRESEDINTE AL CONSILIULUI FILIALEI CECCAR HUNEDOARA

Potrivit Graficului de organizare a alegerii presedintelui consiliului Filialei CECCAR Hunedoara cu un clic aici se poate vizualiza Procesul verbal al comisiei de nominalizare si in anexa (clic aici) lista candidatilor admisi.

(Postat in 09 decembrie 2017 )

 


 

IMPORTANT !

  ALEGEREA VIITORULUI PRESEDINTE AL CONSILIULUI FILIALEI CECCAR HUNEDOARA

Pentru punerea in aplicare a prevederilor pct.67 alin 3 din Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR, Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a stabilit urmatorul

              Grafic de organizare a alegerii presedintelui consiliului filialei :

 

Nr.crt

Acțiunea

Data limita/perioada  

1.

Mediatizarea formularului declarației de candidatură

29 noiembrie 2017- 8 decembrie 2017

2.

Depunerea declarațiilor de candidatură

08 decembrie  2017

3.

Numirea comisiei de nominalizare

08 decembrie 2017

4.

Publicarea pe site a procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare, a listei candidatilor admisi

09 decembrie  2017

5.

Depunerea contestațiilor împotriva procesului-verbal al comisiei centrale de nominalizare

11-12 decembrie 2017

6.

Soluționarea contestațiilor

13 decembrie 2017

7.

Intocmirea listei de votanti

13 decembrie 2017

8.

Desfășurarea procesului de votare

14-15 decembrie 2017

9.

Organizarea Adunării generale

martie 2018

 

 
 
Potrivit Masurilor 56/2009 modificate in Conferinta Extraordinara a C.E.C.C.A.R. din 09 ianuarie 2017, membrii filialei care au dreptul de a alege si a fi alesi si indeplinesc criteriile privind reputatia, atasamentul la onoarea, prestigiul si interesele Corpului, are calitati manageriale, si-a indeplinit obligatiile fata de Corp si a desfasurat activitati in interesul profesiei contabile pot candida pentru functia de  Presedinte al Consiliului Filialei depunand - la sediul filialei sau trimitand prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire - pana la data de 8 decembrie 2017 - formularul Declaratie de candidatura. 

Modelul de declaratie de candidatura pentru functia de Presedinte al Consiliului Filialei Hunedoara poate fi descarcat cu un clic aici.

Declaratiile depuse dupa data de 8 decembrie 2017 fiind tardive nu se pot lua in considerare.

 

(Postat in 29 noiembrie 2017)

 

 

Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară și Topul național al membrilor CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România are plăcerea de a vă invita la Conferința națională de expertiză contabilă și extrajudiciară, eveniment ce va avea loc marți, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 14.00, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, organismul profesional care gestionează profesia contabilă la nivel național, acordă o importanță deosebită atribuțiilor pe care experții contabili le au în sistemul judiciar și mediul de afaceri prin intermediul expertizelor contabile judiciare și extrajudiciare. Competențele profesionale ale membrilor sunt puse la dispoziția beneficiarilor, în interes public, contibuind la îmbunătățirea climatului economic și la contracararea criminalității economice la nivel național.

Experți contabili și beneficiari ai expertizelor contabile judiciare și extrajudiciare se vor reuni pentru a discuta despre cazuistica juridică națională şi europeană – rolul expertizei contabile judiciare ca mijloc de probă în justiţie, despre Standardul profesional nr. 35 – Expertizele contabile, tarifele de referință în domeniul expertizei contabile judiciare, Ordonanța nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, precum și despre alte reglementări cu incidență în activitatea de expertiză contabilă.

De asemenea, ca de fiecare dată, CECCAR apreciază performanța, recompensând rezultatelor obținute de membri în cadrul Topului național al membrilor CECCAR, eveniment ce va avea loc marți, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 17.30, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București.

Click pentru programul Conferinței naționale de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară

Click pentru programul Topului naţional al membrilor CECCAR

Click pentru înscrierea și participarea la eveniment


 

20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR... mai multe puteti afla din meniul Acces la profesie sau Examene.

 


 

Ședința Consiliului IFAC

Liderii profesiei contabile globale s-au reunit la Bruxelles în perioada 15-16 noiembrie 2017 pentru a participa la ședința Consiliului Federației Internaționale a Contabililor și Atelierul Dezvoltarea unei profesii globale dinamice.

Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat atât pe probleme administrative, cât și pe subiecte de mare interes la momentul actual, cum ar fi viitorul auditului și eticii, viitorul monedei euro și implicațiile pentru economia globală, tehnologia, implicarea IFAC în procesul  de elaborare a politicilor la nivel global, atragerea tinerelor talente în profesie sau susținerea femeilor din profesie și eliminarea discriminării, în special pentru pozițiile de conducere.

De asemenea, cu această ocazie, au fost realeși ca membri ai Board-ului IFAC dna. Joy Thomas (CPA CA, Canada), dl. Richard Petty (CAA NZ / CPA AU, Australia), dl. Shinji Someha (JICPA, Japonia) , dl. Raphael Ding (HKICPA, Hong Kong) și dl. Terence Nombembe (SAICA, Africa de Sud) și au fost aleși trei noi membri, respectiv dl. Elbano De Nuccio (CNDCEC, Italia), dna. Asmaa Resmouki (OECRM, Maroc) și dl. Yacoob Suttar (ICAP, Pakistan).

 

 


REZULTATELE PROBEI SCRISE la EXAMENULUI DE APTITUDINI

sesiunea 11 NOIEMBRIE 2017

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în  data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

           (Postat in 16.11.2017 ora 11,20)


 

Ziua Internațională a Contabilului

La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.

Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției.

Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și funcții care au servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilității comerciale utilizate și în prezent.

CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții.

Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.

La mulți ani profesioniștilor contabili!

 

 

 


 

 IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU

SESIUNEA 7 - 14 OCTOMBRIE 2017

 

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

            Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.”

                                                                        Postat in 09.11.2017 ora 9,00


 

Articol IFAC – Dileme etice în era digitală

În contextul schimbărilor rapide aduse de era digitală, IFAC a publicat recent un articol elaborat de dl. Narayanan Vaidyanathan, directorul departamentului pentru Inovații tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de aceste schimbări. 

Articolul analizează modul în care pot fi tratate aceste provocări și rolul pe care profesionistul contabil îl poate juca în acest sens, în calitatea sa de „conștiință etică” a organizației. 

Articolul complet este disponibil pe site-ul IFAC.

 


 

În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu începând cu 2017 în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în cursul lunii decembrie a acestui an CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.

Lista absolvenților de masterat care vor participa la examenul din luna decembrie a.c., precum și disciplinele la care vor susține examene, vor fi publicate pe site-urile filialelor CECCAR în cursul lunii noiembrie a.c.

Precizăm că disciplinele la care se va susține examenul în luna decembrie vor fi stabilite în baza prevederilor protocoalelor de colaborare cu universitățile de profil, precum și în baza situației notelor obținute de absolvenți în timpul programelor de masterat, la disciplinele echivalate cu cele de admitere la stagiul organizat de CECCAR.

 


 

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

                      Mai multe informatii gasiti in meniurile Acces la profesie sau Examene.


 

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la 1 ianuarie 2018 absolvenţii promotiei 2017 ai programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 29 septembrie 2017.

Mai multe informatii puteti gasiti in submeniu Acces la profesie.

 


 

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.


 

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

Etapă importantă în cariera oricărui profesionist contabil membru CECCAR, promovarea examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat reprezintă o provocare pentru orice stagiar.

Prin acest examen național, ce acoperă varii domenii de competență, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care dețin un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu ediția revizuită și adăugită a lucrării Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Domeniile de competență: Contabilitate, Analiza economico-financiară a întreprinderii, Evaluarea întreprinderii, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina și deontologia profesiei contabile. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale editate de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.


 

 

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată, Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea si desfasura activității de catre profesiile de expert contabil si cea de contabil autorizat avand in vedere competentele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

 • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu impact pozitiv in bugetul CECCAR
 • activitatile pe care expertii contabili si contabilii autorizati le pot desfasura ca membri ai organismului profesional CECCAR
 • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componenta fiscala
 • modul de organizarea si exercitare a profesiei, individual sau prin societati infiintate in baza legii 31/1990
 • asigurarea schimbului de date si informatii intre CECCAR, ONRC si Ministerului de Finante, inclusiv ANAF, in vederea respectarii prevederilor legii contabilitatii 82/1991 republicata si actualizata

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România, in parteneriat cu Ministerul de Finante.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifica si completeaza OG 65/1994, il puteti accesa (aici), in forma transmisa catre promulgare de catre Paralamentul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial.

 

Consiliului Superior al CECCAR

 


Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară.

 

 

 


 

Stimate colege,

 

Stimați colegi,

 

 

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

 

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

 

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

 

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

 

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

 

 

Consiliul Superior al CECCAR,

 

Președinte,

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

  

  (Postat in 25.05.2017 ora 11,00) 


 

F.F. IMPORTANT  !

Termen-limită depunere Formular 010

 

 

 

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).

 

Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire. (...mai multe informatii gasiti in meniul Comunicari).

 (Postat in 24.05.2017 ora 8,30)

 


                                                              

Pentru a afla cele mai importante evenimente de pe plan intern si international ce privesc profesia contabila va invitam sa consultati submeniul STIRI SI EVENIMENTE.

 


 Incepand cu 2017 onorariile din expertizele contabile judiciare dispuse de organele jurisdictionale pot fi incasate de catre expertii contabili inscrisi in GEJ in conturile societatilor de expertiza contabila inscrise in Corp,  în condițiile precizate in meniul Experti judiciari.

 


 

 FF IMPORTANT !

Alegerea viitorului presedinte al Filialei Hunedoara programata in zilele de 13 si 14 Martie 2017 - se amana pentru o data ulterioara potrivit Hotararii Consiliului Superior nr. 17/387.

 


 

În ziua de  30 martie 2017 la ora 13,00 in Amfiteatrul Inspectoratului Scolar al Jud. Hunedoara din Deva, str. Ghe. Baritiu, nr.2, a avut loc

Adunarea  generală a membrilor Filialei CECCAR Hunedoara   cu următoarea  ordine de zi:

 

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
 2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 4. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor
 9. Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului filialei;
 10. Diverse.

 

 


 

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

www.raport.ceccar.ro  

 

Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori. 

 

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.

 

 (Postat in 28.02.2017) 


 

FOARTE IMPORTANT !

Va reamintim ca pana la data de 28.02.2017 se poate beneficia de facilitatile oferite de Hotararea Conferintei Nationale Extraordinare din 09.01.2017 prin plata cotizatiilor profesionale la un nivel redus.  Pentru a beneficia de aceasta facilitate va rugam sa depuneti fie personal fie prin posta electronica pe adresa ceccarhunedoara@ceccarhunedoara.ro documentele urmatoare:

-Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei

-Raportul anual de activitate

Ambele formulare pot fi descarcate de pe aceasta pagina din paragraful intitulat MODIFICARI IMPORTANTE IN REGLEMENTARILE CECCAR.

Fara aceste doua documente sumele virate in contul bancar al filialei nu sunt inregistrate ca achitare a COTIZATIILOR ci ca  SUME PLATITE IN AVANS iar depunerea celor doua documente mentionate mai sus dupa data de 28.02.2017 va genera incadrarea in categoria obligatiilor platite dupa expirarea perioadei de acordare a facilitatilor amintite mai sus. 

(Postat in 14.02.2017)

 


Conducerea CECCAR depune eforturi sustinute pentru a delimita clar rolul si locul profesiei contabile in satisfacerea interesului public. O dovada elocventa o constituie cele doua puncte de vedere inaintate factorilor decidenti din cadrul Ministerului de finante pe care le puteti vizualiza accesand urmatoarele link-uri:  

 

·  Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 http://ceccar.ro/ro/?p=7674

·  Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri http://ceccar.ro/ro/?p=7681

 

  


 

MODIFICARI IMPORTANTE IN REGLEMENTARILE C.E.C.C.A.R.

Conferinta Nationala Extraordinara a CECCAR desfasurata in data de 9 ianuarie 2017 a adus modificari de o importanta majora in reglementarile profesiei contabile. Cele mai importante modificari cu impact direct asupra desfasurarii activitatii profesionistilor contabili le puteti vizualiza cu un clic aici (Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei), aici (Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat), aici (Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru), aici,(Raport anual de activitate 2016)aici (Raport de activitate simplificat 2016)si aici(Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR). 

In Tabelul ce poate fi vizualizat cu un clic aici membrii filialei pot stabili cu usurinta in functie de categoria profesionala din care fac parte, care este nivelul cotizatiilor datorate in 2017.

Pentru informatii privind obtinerea VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI va rugam sa consultati meniul Audit de calitate.

 Pentru respectarea dispozitiilor Art.21, alin.4  din Oodonanta Guvernului nr.65/1994, toti membrii Corpului sunt obligati sa completeze formularul Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei (clic aici pentru vizualizare).

Membrii suspendati - clic aici pentru vizualizarea persoanelor aflate in aceasta situatie - (care au renuntat provizoriu la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat) sunt obligati sa isi defineasca statutul din perspectiva reglementarilor mai sus amintite pana la 28.02.2017 tinand cont de nivelul cotizatiilor care se schimba dupa aceasta data.

  

 


 

ANAF vine in sprijinul contribuabililor elaborand "Ghidul de completare a Declaratiei informative - formular 394" prin care se doreste completarea facila a fiecarui cartus din declaratie pe baza unor exemple practice.Clic aici pentru a vizualiza ghidul. 

 


 

 Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

 


    Pentru a va facilita o informare prompta atat cu evenimentele din profesia contabila cat si din economie Corpul a lansat publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, ce prezintă o tematică amplă, de interes

Va invitam sa o consultati urmand link-ul http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/.

 


 

 

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) – parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională - pentru mai multe informatii clic aici

 


 

 In meniul "EVIDENTA MEMBRI" se regasesc documentele pe care membrii Corpului trebuie sa le intocmeasca daca solicita:

- trecerea de la categoria activi la categoria inactivi

 

- trecerea de la categoria inactivi la categoria activi

 

- incetarea provizorie de a mai face parte din Corp

 

- radierea din Tabloul Corpului

 

- reinscrierea in Tabloul Corpului

 


 

 

 IMPORTANT !

Aplicarea Standardului profesional nr. 38 privind derularea Programului National de Dezvoltare Profesionala Continua....(mai multe in meniul Cursuri)

 


   Publicarea Tabloului Corpului 

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.417 si 417 bis din 02 iunie 2016 a fost publicata Hotararea nr.16/360 din 22 aprilie 2016 privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru anul 2016. In Tabloul Corpului sunt publicati numai membrii care au achitat cotizatiile profesionale pentru anul in curs integral indiferent de categoria profesionala: activi sau inactivi.

Reamintim membrilor CECCAR ca potrivit pct. 122 din Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR - republicat, neplata cotizatiilor profesionale la termenele stabilite in cursul unui an calendaristic, reprezinta abatere disciplinara si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 1 an de catre Comisia de disciplina a filialei.

Pentru evitarea aplicarii prevederilor mai sus amintite, invitam membrii Filialei CECCAR Hunedoara sa respecte termenele de plata stabilite prin normele profesionale.   


 

Prin Decizia nr. 10/249 din 26 noiembrie 2010, Biroul Permanent a aprobat infiintarea TOPULUI NATIONAL si LOCAL AL CELOR MAI BUNE SOCIETATI MEMBRE C.E.C.C.A.R. TOPUL ESTE MEDIATIZAT ANUAL CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A CONTABILULUI ROMAN LA 21 SEPTEMBRIE  

(pentru informatii privind conditiile pentru ca societatile sa fie incluse in top, clasificarea si distinctiile oferite faceti clic aiciaici,aici,aici si aici)

 

 


 

NOU!!! PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE PROFESIONALA GRATUITE...

Academia de Studii Economice din Bucuresti in calitate de beneficiar al proiectului "ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOASTERE" (AAC) a dezvoltat cinci programe postuniversitare de formare profesionala continua al caror scop este de a dezvolta cultura antreprenoriatului inovativ....

  ... mai multe informatii puteti obtine cu un clic aici.


 
Urmare recomandarilor Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, punem la dispozitia membrilor  "STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTAREA TERORISMULUI &PROLIFERARE Recomandarile FATF" (clic aici pentru vizualizare)  pentru a fi avute in vedere in activitatea zilnica impreuna cu publicatia"Ghidul CECCAR in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism".   

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009